کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیره ای پلیمراز
تعداد مقالات: 2
1. پتانسیل زیست درمانی باکتری‌های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 34-44

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبدالهی


2. شناسایی ژن آلکان هیدروکسیلاز در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جدا شده از پساب های نفتی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 105-114

حمید تبیانیان؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک