کلیدواژه‌ها = مایکوپلاسما هومینیس
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و بررسی هویت مولکولی مایکوپلاسما هومینیس دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور در کرمان

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 233-240

سمانه جمالیزاده بهاآبادی؛ بابک خیرخواه؛ علیرضا فارسی نژاد؛ ویکتوریا حبیب زاده


2. شناسایی مولکولی مایکوپلاسما هومینیس در ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 14-22

سمیرا وثوقی؛ بابک خیرخواه؛ تورج رضا میرشکاری؛ اشرف کریمی نیک؛ سودابه حمیداوی محمدپور؛ نعیمه محسنی مقدم