کلیدواژه‌ها = 16S rDNA
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 209-220

مریم رنجبر؛ محمد گلی؛ غلامرضا قلمکاری؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ رضا ندائی نیا


2. غربالگری مولکولی سراشیا مارسیسنس تولید کننده پروتئاز خارج سلولی از محیط های مختلف غرب مازندران

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 148-156

راحله سلطانمرادی؛ امیر سلیم رزم آرا؛ سید رضا حسینی دوست