کلیدواژه‌ها = تجزیه زیستی
تعداد مقالات: 9
1. تجزیه زیستی آلاینده های تیوفنی توسط کنسرسیوم میکروبی جدا شده از استان فارس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 177-187

فاطمه داودی دهاقانی؛ محمد برشان تشنیزی


2. تجزیه زیستی هیدروکربن‌های آروماتیک و الیفاتیک سنگین توسط آسپرژیلوس کالیدوستوس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 346-359

حسن قربان‌نژاد؛ حمید مقیمی؛ سید محمد مهدی دستغیب


4. جداسازی و شناسایی باکتری تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از مخازن نفتی آسماری اهواز

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 145-155

راحیل کیانپور برجوئی؛ حسین معتمدی؛ زهرا بم زاده


5. بررسی تجزیه زیستی نفت خام توسط آلکانی‌ورراکس دیزلولی: سویه جداسازی شده از رسوبات منطقه ساحلی خلیج فارس

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 148-161

نرگس برومندی؛ محمد مهدی محمودی؛ داریوش مولا؛ عباسعلی رضاییان؛ مسعود بوستانی


6. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 320-327

محمد رضا سمائی؛ سید باقر مرتضوی؛ بی تا بخشی؛ احمد جنیدی جعفری؛ مینا بوستان شناس


7. جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن نوکاردیا سیریاسیجورجیکا جدا شده از خاک پالایشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 228-236

ایمانه امینی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبداللهی؛ منیر دودی


8. جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه شیوانلای تولید کننده بیوسورفکتانت از خلیج فارس

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 53-61

مرضیه عادلی؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک


9. شناسایی ژن آلکان هیدروکسیلاز در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جدا شده از پساب های نفتی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 105-114

حمید تبیانیان؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک