کلیدواژه‌ها = ریزوسفر
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α-آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 168-177

مهناز رمضانی؛ علی ریاحی مدوار؛ موج خالقی