کلیدواژه‌ها = باسیلوس سرئوس
تعداد مقالات: 3
2. جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α-آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 168-177

مهناز رمضانی؛ علی ریاحی مدوار؛ موج خالقی


3. بررسی اثر فاکتور‌های فیزیکوشیمیایی بر میزان تشکیل دی‌پیکولینیک اسید در باسیلوس سرئوس PTCC1015

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-100

صابر نیک سیرت؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد رضا مجید خوش خلق پهلویانی