کلیدواژه‌ها = نسلریزاسیون
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 39-46

رویا یزدانی؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری