کلیدواژه‌ها = پروتئاز قلیایی
تعداد مقالات: 3
2. تولید پروتئاز قلیایی توسط باسیلوس تیکیولنسس سویه FJSH2 جدا شده از فاضلاب کشتارگاه دام جیرفت

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 54-63

ارسطو بدویی دلفارد؛ پروین امیری؛ نرجس رمضانی پور؛ زهرا کرمی؛ بتول قنبری


3. مقایسه عملکرد سلول های آزاد و تثبیت شده باسیلوس لیکنی فورمیس در تولید پروتئاز قلیایی

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 15-22

محمد مشهدی کریم؛ مهرداد آذین؛ سید لطیف موسوی گرگری؛ میثم سرشار