کلیدواژه‌ها = عفونت دستگاه ادراری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط فیلوژنتیک و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، بهمن 1390، صفحه 84-92

زهرا اعتبارزاده؛ مژگان عشاقی؛ نور امیرمظفری


2. تعیین گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت دستگاه ادراری درجنوب ایران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، بهمن 1389، صفحه 245-250

سارا اسعدی؛ کاووس صلح جو؛ محمد کارگر؛ عباسعلی رضائیان