کلیدواژه‌ها = ITS1
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیک جدایه های قارچ آلترناریا عامل بیماری لکه برگی مرکبات به روش IGS-RFLP

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 117-131

علیرضا نیازمند؛ مریم رحمانی؛ گیلدا نجفی پور