کلیدواژه‌ها = عوامل حدت
تعداد مقالات: 2
1. پایش ژن های حدت جدایه های آئروموناس هیدروفیلا در نمونه های خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus Leptodactylus)

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 157-163

مهتاب خلفیان؛ رضا سلیقه زاده؛ مصطفی اخلاقی؛ حسن شریفی یزدی


2. بررسی حضور 8 ژن اشریشیا کلی پاتوژنیک طیور در اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک انسان

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 169-176

فاطمه ناطقی؛ مصطفی جعفرپور؛ علی ناظمی