کلیدواژه‌ها = Nested PCR
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی لیشمانیا اینفانتوم با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌ای در مخازن حیوانی شهرستان بویراحمد

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 117-122

حسین انصاری؛ عبدالعلی مشفع؛ کاوس صلح جو؛ پویا خدادادی