کلیدواژه‌ها = اثر ضدمیکروبی
تعداد مقالات: 1
1. اثر مهاری کانجوگه داکسی‌سیکلین و نانوذرات نقره بر باکتری بروسلا ملی‌تنسیس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 84-100

محسن اجلی؛ مجتبی صلوتی؛ حامد علیزاده؛ زهرا حیدری؛ حسین حمزه‌ای؛ آرام علیزاده