کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 38-48

مهناز کریمی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ محمد کارگر


2. کلون‌سازی و بیان سیتوپلاسمی L-آسپاراژیناز II در باکتری اشریشیا کلی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 87-93

حسین مهبودی؛ منصور عباچی؛ شهرام عراقی؛ هاله حامدی فر؛ بهروز وزیری؛ فریدون مهبودی