کلیدواژه‌ها = اشریشیا کلی
تعداد مقالات: 10
3. تولید و اثر بخشی ضدباکتریایی پانسمان های نانوکریستال نقره

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 62-70

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ رضا منتظری


4. بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 209-220

مریم رنجبر؛ محمد گلی؛ غلامرضا قلمکاری؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ رضا ندائی نیا


5. بررسی وجود ژن هایampC و esbls در سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از موارد انسانی و طیور

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 138-147

الهام فرخ نظر؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


6. بررسی ارتباط فیلوژنتیک و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 84-92

زهرا اعتبارزاده؛ مژگان عشاقی؛ نور امیرمظفری


7. تمایز اشریشیا کلی و شیگلا از سایر انتروباکتریاسه ها با استفاده از تکثیر ژن lamB

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 23-28

جمیله نوروزی؛ رمضان رجب نیا؛ سیده مریم چناری


8. تعیین گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت دستگاه ادراری درجنوب ایران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 245-250

سارا اسعدی؛ کاووس صلح جو؛ محمد کارگر؛ عباسعلی رضائیان


9. بررسی اثر بازدارندگی گونه های لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع کودکان بر رشد برخی از باکتری های بیماریزای روده و معده

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 229-237

کرامت اله دری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ نجمه نامدار؛ حسین کارگر جهرمی


10. کلون‌سازی و بیان سیتوپلاسمی L-آسپاراژیناز II در باکتری اشریشیا کلی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 87-93

حسین مهبودی؛ منصور عباچی؛ شهرام عراقی؛ هاله حامدی فر؛ بهروز وزیری؛ فریدون مهبودی