کلیدواژه‌ها = اروینیا کریزانتمی
تعداد مقالات: 1
1. کلون سازی، تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 7-15

راضیه افراسیابی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ صدیقه سادات صفویه