کلیدواژه‌ها = هپاتیت C
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی جهش های ژن NS5B ژنوتیپ 1a ویروس هپاتیت C در استان گیلان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 332-339

لیلا اسدپور؛ حمدالله رحیمی دوگاهه؛ مهناز هوشمند راد


2. مطالعه بیان پروتئین core+1 ویروس هپاتیت C توسط روش میکروسکوپی هم کانون

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 217-226

حسن نوربازرگان؛ عطیه هاشمی؛ محمدرضا آقاصادقی؛ آرش معمارنژادیان؛ مهدی آسمار؛ فرزین روحوند