کلیدواژه‌ها = فعالیت بیولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیت زیستی گیاهان دارای ویژگی ضدسرطانی با استفاده از روش سنجش میزان کشندگی میگوی آب شور

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 201-204

زهرا پورفریدون قصرالدشتی؛ چیداندا شَرما