کلیدواژه‌ها = سودوموناس
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه توانایی باکتری ‌های جدا‌ شده از خاک‌های سرخ جزیزه هرمز در تولید نانوذرات آهن

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 123-133

زینب پوررضا؛ محمد مهدی متقی


2. غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کنندۀ پتاسیم و بررسی توانایی جدایه ها در آزادسازی پتاسیم قابل جذب

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 252-264

جعفر درج در؛ سجاد یزدان ستاد؛ محمد حسین ارزانش؛ هاتف آجودانی فر


3. بررسی اصلاح زیستی فنل به‌وسیله باکتری های بومی جدا شده از آب و رسوبات دریاچه پریسان

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 89-95

فرشید کفیل زاده؛ محمدصادق فرهنگ دوست؛ عباسعلی رضاییان جهرمی؛ امیراشکان مهجور