کلیدواژه‌ها = HIV
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمانس در بیماران ایدزی با روش تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 235-242

محمدحسن شاه حسینی؛ علیرضا رضائی امیرآبادی؛ جلیل وند یوسفی؛ محمد قهری؛ کیهان آزادمنش؛ الهام مسلمی


2. طراحی کیت سنجش آنتی ژن P24 ویروس HIV با استفاده از آنتی بادی منوکلونال انسانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 81-88

معصومه هاشمی؛ سید مهدی بوترابی؛ رضا حاجی حسینی؛ علی میرجلیلی