کلیدواژه‌ها = آنتی ژن p24
تعداد مقالات: 1
1. طراحی کیت سنجش آنتی ژن P24 ویروس HIV با استفاده از آنتی بادی منوکلونال انسانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 81-88

معصومه هاشمی؛ سید مهدی بوترابی؛ رضا حاجی حسینی؛ علی میرجلیلی