کلیدواژه‌ها = تثبیت ازت
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تیمارهای ریزوبیوم بومی، کود حیوانی و اوره بر رشد گیاه یونجه در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 270-275

محمد جواد نوروزنژاد؛ محمد کارگر؛ کاووس ایاز پور؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس زاده


2. ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 12-18

الهام معظمیان؛ محمد کارگر؛ احمد اصغرزاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی