کلیدواژه‌ها = انتروویروس‌ها
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولی به منظور تشخیص انتروویروس‌ها در نمونه‌های فاضلاب

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 15-22

محمد کارگر؛ سارا صادقی پور؛ حمیده طباطبایی؛ رخشنده ناطق