کلیدواژه‌ها = بیوسورفکتانت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توانایی تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باسیلوس لاتروسپروس در منابع مختلف کربن

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 308-320

محبوبه ورناصری قندعلی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر


2. جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه شیوانلای تولید کننده بیوسورفکتانت از خلیج فارس

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 53-61

مرضیه عادلی؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک


3. تجزیه و سولفورزدایی زیستی نفت خام توسط باسیلوس‌ها

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 5-14

عباس اخوان سپهی؛ ایثار دژبان گاپاشا؛ مسعود امامی؛ ارژنگ محمد ناخدا