کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی بیوتیکی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی شیوع ژن‌های int1، sul1، aadA2 و aadB در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از نمونه‌های بالینی در تهران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 297-306

فرزانه حسینی؛ زهرا سلیمی زاده؛ میترا صالحی


3. فراوانی ژن های papA، papC و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت ادراری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 44-52

مریم قلندری شمامی؛ محسن میرزایی؛ شهین نجار پیرایه