کلیدواژه‌ها = باسیلوس
تعداد مقالات: 5
1. جداسازی، شناسایی مولکولی و بررسی میزان تولید سویه های باسیلوس مولد آنزیم آسپاراژیناز از زیست بوم شهرستان جیرفت

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 247-256

ارسطو بدوئی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ نرجس رمضانی پور


3. غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کنندۀ پتاسیم و بررسی توانایی جدایه ها در آزادسازی پتاسیم قابل جذب

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 252-264

جعفر درج در؛ سجاد یزدان ستاد؛ محمد حسین ارزانش؛ هاتف آجودانی فر


4. غربالگری باکتری‌های بومی مولد ال-گلوتامیناز و تولید آنزیم به وسیله تخمیر غوطه‌ور

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 67-76

مریم رنجبر مبارکه؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری


5. تجزیه و سولفورزدایی زیستی نفت خام توسط باسیلوس‌ها

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 5-14

عباس اخوان سپهی؛ ایثار دژبان گاپاشا؛ مسعود امامی؛ ارژنگ محمد ناخدا