کلیدواژه‌ها = پتاسیم
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کنندۀ پتاسیم و بررسی توانایی جدایه ها در آزادسازی پتاسیم قابل جذب

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 252-264

جعفر درج در؛ سجاد یزدان ستاد؛ محمد حسین ارزانش؛ هاتف آجودانی فر