کلیدواژه‌ها = Multiplex-PCR
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش های پاپ اسمیر و واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه به منظور تشخیص پاپیلوما ویروس انسانی جدا شده از زنان دارای زخم سرویکس

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 208-214

فاطمه زندنیا؛ عباس دوستی؛ عباس مختاری فارسانی؛ محمد چهل گردی؛ شهرزاد سلیمانی


2. ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از مناطق سردسیر استان کرمان

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 169-175

بابک خیرخواه؛ مریم حاتم جهرمی