کلیدواژه‌ها = نانوذرات نقره
تعداد مقالات: 3
2. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 18-25

مهرداد خاتمی؛ شهرام پور سیدی؛ منوچهر خاتمی؛ کی قباد کیکاوسی


3. اثر ضدمیکروبی نانوذرات بر باکتری‌های اوره‌آز مثبت غیر از هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به زخم معده

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 101-108

جمیله نوروزی؛ مهتاب گل محمدی قادیکلایی؛ فرزانه حسینی؛ شهرام آگاه؛ سیامک خالقی