کلیدواژه‌ها = پساب
تعداد مقالات: 2
1. حذف نیتروژن آمونیومی و ارتوفسفات از پساب شهری با استفاده از سلول های تثبیت شده ریزجلبک

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 333-345

داریوش عربیان؛ پیوند امیری


2. جذب زیستی فلز نقره توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاری در اصفهان

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 158-167

مائده شاه سنایی گنیرانی؛ علی محمد احدی؛ منیر دودی