کلیدواژه‌ها = الایزا
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


2. بررسی میزان افلاتوکسین M1 در نمونه های شیر کارخانه های لبنیاتی گیلان به روش الایزا

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 248-253

محمود نجفیان؛ بهاره نجفیان


4. ایمنی زایی کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروژینوزا و توکسوئید دیفتری در موش

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 138-147

غزاله جابری؛ رضا شاپوری؛ اشرف کریمی نیک


5. ردیابی مقایسه‌ای سالمونلا در نمونه‌های جوجه‌کباب جمع‌آوری شده از سطح تهران با سه روش مولکولی، کشت و الایزا

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 62-72

محسن حسین پور؛ آذر سبکبار؛ امیر بختیاری؛ شهناز پارسا