کلیدواژه‌ها = باسیلوس سوبتیلیس
تعداد مقالات: 4
2. استفاده از دو شاتل وکتور درکلون سازی و بیان ژن اینترلوکین 11 در باسیلوس سوبتیلیس

دوره 13، شماره4(پیاپی 45)، دی 1399، صفحه 379-388

آتنا آذرنوش؛ مجید مقبلی؛ فرشید کفیل زاده؛ محمد کارگر؛ هوشنگ جمالی


4. اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوذرات اکسید بیسموت تولید شده توسط باسیلوس سوبتیلیس بر روی سویه های سودوناس آئروجینوسا جدا شده از عفونت زخم

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، شهریور 1398، صفحه 172-185

لیلا فیروزی دالوند؛ فرزانه حسینی؛ شهرام مرادی دهقی؛ الهام سیاسی تربتی