کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، آذر 1398، صفحه 294-304

زهرا توکلی؛ حسن صاحب جمعی؛ لیلا پیشکار؛ زهره علی مددی؛ حسن نوربازرگان؛ امیر میرزایی


3. اثر افزودن سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، خرداد 1398، صفحه 73-83

هادی کوهساری؛ عزت الله قائمی؛ نور امیرمظفری؛ مریم صادق شش پلی