کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تعداد مقالات: 2
2. اثر افزودن سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 73-83

هادی کوهساری؛ عزت الله قائمی؛ نور امیرمظفری؛ مریم صادق شش پلی