نویسنده = آرش بابایی
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و بهینه سازی فعالیت کنترل زیستی مخمرهای کم تخمیر مقابل آسپرژیلوس نایجر برای حذف سم از آب انگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397

آرش بابایی؛ محسن دوزبخشان؛ حدیث طوافی