نویسنده = مجید باصری صالحی
تعداد مقالات: 1
1. مقاومت آنتی‌بیوتیکی وابسته به پمپ افلاکس در جدایه های بالینی و محیطی اسینتوباکتر بامانی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 15-26

مرجان شاه ایلی؛ مجید باصری صالحی؛ نیما بهادر