نویسنده = مهدی پروینی
تعداد مقالات: 1
1. زیست پالایی ترکیبات سولفوره در پساب سرامیک سازی با استفاده از باکتری های بومی و تیوباسیلوس تیوپاروس

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 367-379

مهتاب طاهریان؛ فاطمه اردستانی؛ مهدی پروینی