نویسنده = حمدالله رحیمی دوگاهه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی جهش های ژن NS5B ژنوتیپ 1a ویروس هپاتیت C در استان گیلان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 332-339

لیلا اسدپور؛ حمدالله رحیمی دوگاهه؛ مهناز هوشمند راد