نویسنده = نیلوفر قربانی رز
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باکتری‏ های نمک دوست نسبی تولید کننده پروتئاز از خاک‏ های ‏شور

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 322-332

نیلوفر قربانی رز؛ مریم قانع