نویسنده = محبوبه دارابی
تعداد مقالات: 1
1. تنوع مولکولی باکتری ها و آرکی های هتروتروف غار نمکدان قشم

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 61-72

محبوبه دارابی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ نینا زمانی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی