نویسنده = محمود شوندی
تعداد مقالات: 2
1. تنوع مولکولی باکتری ها و آرکی های هتروتروف غار نمکدان قشم

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 61-72

محبوبه دارابی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ نینا زمانی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی


2. جداسازی و شناسایی باکتری های کمولیتوتروف اکسید کننده گوگرد از غار نمکی قشم

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 134-144

نینا زمانی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ محبوبه دارابی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی