نویسنده = حمیدرضا زمانی زاده
تعداد مقالات: 4
2. تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی جدایه های باکتریایی عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی در ایران

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 404-419

جواد رزمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ محسن مردی؛ حمیدرضا زمانی زاده


4. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های کالونکتریا سودوناویکولاتا عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگل های هیرکانی با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 164-175

پریسا خزائلی؛ سعید رضائى؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ هادی کیادلیری