نویسنده = غلام خداکرمیان
تعداد مقالات: 1
1. بازدارندگی باکتری های اپی فیت یونجه بر باکتری کلاوی باکتر عامل پژمردگی یونجه

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 59-68

میترا امیدی نسب؛ غلام خداکرمیان