نویسنده = میترا امیدی نسب
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و مقایسه ترکیبات موثر در اسانس گیاهان رازیانه و اکالیپتوس جهت کنترل برخی باکتری‌های مهم بیماری‌زای گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

میترا امیدی نسب؛ میلاد آئینی


2. کنترل زیستی ریزوکتونیا سولانی توسط سویه های سودوموناس جدا شده از ریزوسفر

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 386-393

میترا امیدی نسب؛ مصطفی درویش نیا


4. بازدارندگی باکتری های اپی فیت یونجه بر باکتری کلاوی باکتر عامل پژمردگی یونجه

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 59-68

میترا امیدی نسب؛ غلام خداکرمیان