نویسنده = میترا امیدی نسب
تعداد مقالات: 4
2. کنترل زیستی ریزوکتونیا سولانی توسط سویه های سودوموناس جدا شده از ریزوسفر

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 386-393

میترا امیدی نسب؛ مصطفی درویش نیا


4. بازدارندگی باکتری های اپی فیت یونجه بر باکتری کلاوی باکتر عامل پژمردگی یونجه

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 59-68

میترا امیدی نسب؛ غلام خداکرمیان