نویسنده = خاطره کبیری
تعداد مقالات: 1
1. همسانی ژنتیکی سویه های واکسن مایکوپلاسما آگالاکتیه جدا شده از طالقان، لرستان و شیراز در ایران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 123-131

خاطره کبیری؛ کیوان تدین؛ سید علی پوربخش؛ جمیله نوروزی