نویسنده = مهناز مظاهری اسدی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی فیلوژنتیکی باکتری های بومی نفت خوار از خاک منطقه کارون اهواز

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 236-246

محمد حسین آرش اسدی راد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ حمید راشدی؛ طاهر نژاد ستاری