نویسنده = مراحم آشنگرف
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز سنتز و فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلنیوم تولید شده توسط سودوموناس آلکالیژنز

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 252-266

مراحم آشنگرف؛ سیده رویا حسینی


2. اثرات ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس خارج سلولی سنتز شده از باسیلوس لیکنی فورمیس

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 243-257

مراحم آشنگرف؛ مریم سهامی سلطانی