نویسنده = بنت الهدی زهرایی
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص سریع ویروس لارینگو تراکئیت عفونی (ILTV) با استفاده از روش Real-time PCR مبتنی بر ژن اختصاصی UL27

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 183-189

سمانه ظهیری یگانه؛ محمد صادق هاشم زاده؛ احسان ظفری؛ مهدی تات؛ محمد نجاراصل؛ بنت الهدی زهرایی؛ روح الله درستکار