نویسنده = محمد مهدی متقی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه توانایی باکتری ‌های جدا‌ شده از خاک‌های سرخ جزیزه هرمز در تولید نانوذرات آهن

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 123-133

زینب پوررضا؛ محمد مهدی متقی


2. شناسایی و بهینه سازی قارچ های مولد پکتیناز جدا شده در مرحله غربالگری به منظور استفاده در صنعت آب میوه

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 6-17

اعظم نوری گوشکی؛ محمد کارگر؛ جاوید امینی؛ محمد مهدی متقی