نویسنده = مجید بوذری
تعداد مقالات: 1
1. کنترل زیستی شیگلا سونئی در گوشت مرغ با استفاده از باکتریوفاژ اختصاصی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 199-206

خشایار شاهین؛ مجید بوذری؛ رن وانگ